Ouder
Op deze pagina vindt u alle laatste informatie die u als ouder moet weten. Door de bolletjes aan te klikken kunt u meer informatie vinden over de oudervertegenwoording op De Bundertjes.
         
                                

Oudervereniging
De oudervereniging houdt zich meer bezig met praktische zaken zoals de schoolfotograaf, de sinterklaas- en kerstviering, carnaval en alles wat daarbij komt kijken, de sportdag en de schoolreisjes. Kortom, alles wat te maken heeft met de activiteiten die georganiseerd worden voor de kinderen.

                                            


Kind Centrum Raad
De KCR is een afvaardiging van ouders en personeel van ons gehele Kindcentrum, die inspraak heeft in de gang van zaken op school, ter bevordering van de openheid en het overleg. De KCR heeft bevoegdheden t.a.v. tal van beslissingen van het schoolbestuur die betrekking hebben op het beleid en/of het besturen van de school.

                                                 
                                                                
Passend onderwijs


        


 
Kindcentrum De Bundertjes
Basstraat 208 5702SM Helmond 0492-525649 bundertjes@obsh.nl
|
© 2019 Kindcentrum De Bundertjespowered by BasisOnline