Welkom op de nieuwe website van kindcentrum De Bundertjes

Deze site is bedoeld voor alle huidige en toekomstige bezoekers van het Kindcentrum en voor hun ouders. Maar ook voor iedereen die via internet informatie zoekt over Kindcentrum De Bundertjes.

Op 1 november 2010 zijn Spring Kinderopvang en Stichting Openbare Basisscholen Helmond samen het integraal Kindcentrum De Bundertjes gestart. 

Integraal Kindcentrum (IKC) De Bundertjes bestaat uit:
  • Dagopvang voor 0 tot 4 jarigen
  • Peuterspeelzaal
  • Buitenschoolse opvang voor 4 tot 13 jarigen
  • Tussenschoolse opvang
  • Basisschool
 disclaimer